chi hội kế toán

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Đức Minh

Đại hội có sự tham dự của ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm (Bộ Tài chính); PGS. TS Đặng Văn Thanh – Chủ tịch VICA, Chủ tịch Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) và 60 đại biểu chính thức thay mặt cho 73 hội viên tổ chức và 42 hội viên cá nhân chính thức trong cả nước.

Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS. TS Đặng Văn Thanh cho biết, Chi hội VICA đã thành lập năm 2012. Sau 8 năm hoạt động, Chi hội đã vượt qua những khó khăn, trở ngại và đã trưởng thành, phát triển, tham gia tích cực và đóng góp có hiệu quả vào quá trình cải cách, đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam, vào phát triển kinh tế, xã hội và lành mạnh nền tài chính quốc gia.

Trong nhiệm kỳ II, Chi hội đã phát triển cả về quy mô, tổ chức, cả về chất lượng hoạt động, xứng đáng là một tổ chức nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp ngày càng cao trong nền kinh tế chuyển đổi, mở cửa và hội nhập.

chi hội kế toán
PGS. TS Đặng Văn Thanh phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Cũng theo PGS. TS Đặng Văn Thanh, Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 -2025) sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá những việc chi hội đã làm, những kết quả đã đạt được và tôn vinh giá trị nghề nghiệp; đồng thời, cũng chỉ rõ những việc làm chưa tốt.

Đại hội tập trung xác định mục tiêu, phương hướng hoạt động, nhiệm vụ và những biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

“Đây cũng là nhiệm kỳ có nhiều cơ hội, nhiều yêu cầu đổi mới đối với hoạt động và phát triển dịch vụ kế toán, đáp ứng những yêu cầu của cách mạng công nghệ số, cách mạng công nghiệp 4.0”, PGS. TS Đặng Văn Thanh khẳng định.

Theo bà Hà Thị Tường Vi – Tổng thư ký VICA cho biết, thời gian qua, Chi hội đã tham gia tích cực và đóng góp có hiệu quả vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế kinh tế Việt Nam, xây dựng luật pháp, chính sách kinh tế - tài chính.

Chi hội đã đề cao trách nhiệm và tổ chức công tác tư vấn và phản biện xã hội các dự án Luật (Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp,…); các văn bản pháp quy, các chính sách tài chính, kế toán; các chuẩn mực kế toán.

Chi hội đã chủ động triển khai việc phổ biến các chính sách, luật pháp mới của nhà nước và tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách của nhà nước đến từng hội viên một cách sớm nhất.

chi hội kế toán hành nghề việt nam
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Đức Minh

VICA đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dịch vụ kế toán nói riêng trong việc tổ chức hệ thống quản trị doanh nghiệp, hệ thống thông tin, quản lý khách hàng và trong việc tuân thủ pháp luật về kinh tế - tài chính kế toán, đã có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, tăng tỷ trọng của khu vực dịch vụ vào GDP.

Đại hội hội đã bầu ban chấp hành khóa III gồm 23 thành viên (những nhà kế toán viên hành nghề) là các nhà lãnh đạo các doanh nghiệp dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán nhiệt tình, yêu nghề, trí tuệ, bản lĩnh, đủ năng lực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Đại hội cũng đã bầu ra Ban kiểm tra gồm 5 thành viên.

chi hội kế toán hành nghề Việt Nam
Ban chấp hành, Ban kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam ra mắt. Ảnh: Đức Minh

Đại hội cũng tiến hành lễ trao Giấy khen của Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam cho 4 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam năm 2019; đồng thời trao tặng Bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho 5 tập thể và 4 cá nhân thuộc hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam.

chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

Đức Minh