Họp đối tác 2024: Hợp tác nghiên cứu nông nghiệp Việt Nam - Australia
Quang cảnh cuộc họp.

Cuộc họp nhằm cập nhật với các đối tác và các bên liên quan chính ở Việt Nam về mối quan hệ hợp tác, thảo luận về các ưu tiên và đề xuất phương hướng hợp tác nghiên cứu giữa Australia và Việt Nam trong thời gian tới; tìm hiểu các cơ hội đôi bên ưu tiên cho các dự án nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực về nghiên cứu khoa học.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với ACIAR để lên kế hoạch cho việc tăng cường năng lực nghiên cứu và cho các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp mang tính qui mô và chiến lược, nhằm đạt được các mục tiêu của Việt Nam về tăng trưởng xanh, phát triển nền nông nghiệp đa giá trị, đồng thời đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân".

Đại sứ Australia Andrew Goledzinowski cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. "Việt Nam và Australia đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau, và ACIAR sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về phát triển nông nghiệp và nông thôn thông qua hợp tác nghiên cứu hiệu quả" - ông Goledzinowski nói.

Theo ông Andrew Goledzinowski, cuộc họp đối tác hôm nay và việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong nghiên cứu nông nghiệp giữa ACIAR và Bộ NN&PTNT vào tháng 3/2024 đánh dấu mối quan hệ hợp tác gắn bó hơn trong quan hệ hợp tác, hướng tới các mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững và quan hệ đối tác bình đẳng...

Tại cuộc họp, các đối tác Việt Nam đã chia sẻ thông tin và kinh nghiệm từ các dự án điển hình, nâng cao tính chủ động của đối tác Việt Nam trong đề xuất các hợp tác nghiên cứu, trao đổi về việc ACIAR và Bộ NN&PTNT đồng tài trợ cho dự án; nhu cầu và tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu của Việt Nam.

Kết luận hội nghị, ACIAR và Bộ NN&PTNT đã cùng khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác trong tương lai. ACIAR sẽ tiếp tục hỗ trợ các mối quan hệ hợp tác lâu bền, nâng cao năng lực nghiên cứu, cải thiện sinh kế và giúp giải quyết các thách thức đối với nền nông nghiệp Việt Nam.