Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), 10 tháng năm 2021, Việt Nam nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt đạt 618,8 nghìn tấn, trị giá 1,19 tỷ USD, tăng 2% về lượng và tăng 16,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Riêng về thịt lợn, trong 10 tháng năm 2021, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 135,45 nghìn tấn, trị giá 312,84 triệu USD, tăng 27,7% về lượng và tăng 22,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh chủ yếu được nhập khẩu từ Nga chiếm 39,9%. Tiếp sau đó là Brazil chiếm 15,7%; Đức chiếm 12,4%; Canada chiếm 10,6%; Ba Lan chiếm 4,6%...

Việt Nam: Nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt đạt hơn 618.000 tấn
Việt Nam: Nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt lên tới hơn 618.000 tấn. Ảnh: TL minh họa

Như vậy, tính về trị giá, nhập khẩu thịt gấp khoảng 20 lần so với xuất khẩu thịt. Còn nếu tính theo lượng thì lượng thịt nhập khẩu gấp khoảng 40 lần lượng thịt xuất khẩu.

Cũng theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), ở chiều xuất khẩu, trong 10 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu được 15,31 nghìn tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 60,12 triệu USD.

Thịt và các sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu sang 14 thị trường. Trong đó, xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc. 10 tháng năm 2021, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 2,99 nghìn tấn thịt và các sản phẩm thịt, trị giá 5,14 triệu USD.

Riêng trong tháng 10, xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam đạt 2,02 nghìn tấn, trị giá 7,52 triệu USD, tăng 61,2% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng 9/2021.

Trong tháng 10, thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu gồm các chủng loại: thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt lợn tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh…/.