Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung như: đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2003-2013 giữa Việt Nam và các TCPCPNN; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và bài học giữa các bên liên quan; chia sẻ các ưu tiên và nhu cầu của Việt Nam trong phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2013-2017; thảo luận các phương thức hợp tác trong thời gian tới.

Hội nghị dự kiến sẽ thu hút khoảng 750-800 khách, bao gồm các TCPCPNN hoạt động ở Việt Nam, đại diện của một số TCPCPNN chưa hoạt động tại Việt Nam, các cơ quan hợp tác phát triển song phương và đa phương, các nhà tài trợ, đại sứ quán, viện nghiên cứu chiến lược của các nước, đại diện các Bộ, ngành Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, đại diện cơ quan đầu mối về phi chính phủ nước ngoài của các tỉnh, các tổ chức nhân dân Việt Nam…./.

Với việc môi trường hoạt động cho các TCPCPNN được cải thiện, các TCPCPNN đã đẩy mạnh hoạt động tại Việt Nam trong 10 năm qua. Từ khoảng trên 500 tổ chức với giá trị giải ngân xấp xỉ 100 triệu USD/năm trong những năm đầu của thế kỷ, hiện nay Việt Nam đã có quan hệ với trên 950 TCPCPNN đạt mức giải ngân khoảng 300 triệu USD/năm. Hoạt động của các TCPCPNN cũng được triển khai trên nhiều lĩnh vực như: y tế, giáo dục-đào tạo, phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội, tài nguyên-môi trường...

Bảo Thiên Bình