Thiên tai hây thiệt hại kinh tế trên 9.324 tỷ đồng trng năm 2023
Việt Nam thiệt hại trên 9.324 tỷ đồng do thiên tai. Ảnh: TL

Đó là thông tin tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố diễn ra ngày 10/5, do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), chủ trì .

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, ở nước ta, thiên tai xảy ra cực đoan trên các vùng miền với 1.964 trận thiên tai (21/22 loại hình), đặc biệt là mưa lớn gây sạt lở đất, lũ quét, lũ, ngập lụt trên diện rộng; cũng là năm bất thường khi số lượng bão, áp thấp nhiệt đới ít hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm và không có cơn bão nào đổ bộ vào đất liền.

Thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Trong năm 2023, trên cả nước đã xảy ra 5.331 sự cố, thiên tai làm 1.129 người chết, mất tích. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai ước tính trên 9.324 tỷ đồng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, từ sớm, từ xa của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT-TKCN, các bộ, ngành, đặc biệt là sự chủ động của các địa phương và người dân, công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác phòng, chống thiên tai năm qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Việc xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên tai của các địa phương chưa cập nhật đầy đủ, toàn diện với các kịch bản thiên tai, nhất là các tình huống mưa đặc biệt lớn trong thời gian ngắn. Công tác dự báo, cảnh báo sớm, đối với một số hình thái thiên tai cực đoan như lũ quét, mưa lớn cực đoan, dông, lốc, sét trong thời đoạn ngắn còn hạn chế. Thông tin cảnh báo sớm đến người dân ở khu vực thường xuyên xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất khi có mưa lớn trong một số trường hợp còn chưa được kịp thời, đầy đủ. Nguồn lực cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả còn thiếu và chưa đáp ứng nhu cầu thực tế của các địa phương...

Theo nhận định, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông năm 2024 xấp xỉ trung bình nhiều năm (khoảng 11 - 13 cơn trên biển Đông; 5 - 7 cơn bão đổ bộ vào đất liền), tập trung nhiều vào nửa cuối mùa mưa bão; nguy cơ ngập lụt tại các đô thị, thành phố lớn do mưa lớn cục bộ; lũ quét, sạt lở đất nguy cơ cao xuất hiện tại các tỉnh khu vực vùng núi.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã phải đối diện với nhiều loại hình thiên tai. Thiệt hại do thiên tai được giảm tối đa cho thấy các cấp bộ ngành trung ương, các địa phương đã có sự chủ động hơn, nhất là trong công tác dự báo và ứng phó.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các cấp bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, kiện toàn ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự các cấp. Các bộ, ngành phối hợp sớm xây dựng nghị định thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên tinh thần cái nào đã rõ thì đưa vào nghị định, còn chưa rõ thì đưa vào thông tư, hướng dẫn.../.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị, cần tăng cường và đa dạng hóa các hình thức truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp bộ ngành và cộng đồng; thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát trước mùa mưa lũ; rà soát, cập nhật, tính toán phương án phòng chống thiên tai; tăng cường chất lượng công tác dự báo bảo đảm kịp thời, chuẩn xác nhất có thể...