xuat khau gao

Theo đó, Vinafood 2 giành được hợp đồng cung cấp 600.000 tấn gạo cho Philippines, với giá bán lần lượt 436,5 USD, 437,75 USD và 439,25 USD/tấn cho 3 lô đấu thầu, mỗi lô 200.000 tấn. Vinafood 1 giành được hợp đồng cung cấp 100.000 tấn gạo với giá 436 USD/tấn và 100.000 tấn còn lại với giá 439 USD/tấn.

Theo thỏa thuận, Vinafood 1 và Vinafood 2 sẽ thực hiện giao các lô hàng gạo hạt dài 15% tấm cho Philippines, từ tháng 5 đến tháng 8/2014, giúp tăng cường kho dự trữ của NFA trong thời kỳ giáp hạt quý III năm nay.

NFA cho biết trong phiên đấu giá ngày 15/4, Việt Nam là nước đưa ra mức giá thấp nhất đối với hợp đồng cung cấp 800.000 tấn gạo cho Philippines, đánh bại các công ty Louis Dreyfus Commodities Asia Pte. Ltd., Thai Hua Co. Ltd. và Singsong Hongkong Ltd./.

Theo TTXVN