1. Tên gói thầu: Ấn chỉ thẻ năm 2022.

Loại gói thầu: Sản xuất.

Nội dung chính của Gói thầu: Sản xuất ấn chỉ thẻ năm 2022.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó lần 1 giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, lần 2 giao hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao xong hàng lần 1.

2. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu ban đầu: Từ 9h00 ngày 9/11/2021 đến trước 9h00 ngày 19/11/2021 (trong giờ làm việc).

3. Thời gian gia hạn việc phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 9h00 ngày 19/11/2021 đến trước 9h00 ngày 26/11/2021 (trong giờ làm việc).

4. Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu:

Phòng Marketing Truyền thông (Khối Marketing & Truyền thông); Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

5. Giá bán 1 bộ hồ sơ yêu cầu: Miễn phí.

6. Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất:

Phòng Marketing Truyền thông (Khối Marketing & Truyền thông); Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

7. Thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất: Trước 9h00, ngày 26/11/2021.

Các nhà thầu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:

Ông Bùi Đăng Dũng - Phòng Marketing Truyền thông (Khối Marketing & Truyền thông); Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Hoàng Thành, 114 Mai Hắc Đế, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Email: BD.DUNG@vietinbank.vn; SĐT: 0868 469 996.

Trân trọng thông báo!