Trong thời gian từ ngày 30/8 đến 3/9/2013, Vietnam Airlines sẽ thực hiện các chuyến bay tăng chuyến trên 10 đường bay trục và du lịch nội địa có nhu cầu cao, bao gồm: Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh – Hà Nội, Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh - Đồng Hới/ Đà Nẵng/Nha Trang/Phú Quốc và Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt.

Các đường bay tăng tải mạnh nhất trong giai đoạn này là Hà Nội - Đồng Hới/Phú Quốc - Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Hới/Nha Trang – Tp. Hồ Chí Minh, với mức tăng từ 70% tới 100% so với thường lệ. Với kế hoạch này, Vietnam Airlines hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ này./.

Trí Dũng