Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức Phiên chào giá mua hệ thống bơm dung dịch phục vụ sản xuất tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên, vào hồi 16h00' ngày 7/9/2023, tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (địa chỉ: tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng hàng hóa của phiên chào giá này.

Thông tin chi tiết về phiên chào giá:

1. Tên hàng hóa, số lượng và quy cách hàng hóa:

- Tên hàng hóa: Hệ thống bơm dung dịch (Phân xưởng hòa tách điện phân kẽm)

- Số lượng: 28 bơm dung dịch các loại, 05 động cơ điện không đồng bộ 3 pha các loại, 01 biến tấn 3 pha (380V-55kW) và dầu HD50

- Quy cách: cụ thể trong bộ hồ sơ mời chào giá.

Các khách hàng tham gia phiên chào giá cần tham khảo về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa chi tiết tại hồ sơ mời chào giá và điều kiện sử dụng tại Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên - Khu công nghiệp Sông Công tỉnh Thái Nguyên.

2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, phiên chào giá được quy định cụ thể trong Hồ sơ mời chào giá.

3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời tham gia chào giá: Từ 08h00 ngày 24/8/2023 đến 16h00 ngày 06/9/2023 (trừ ngày nghỉ), tại phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico, tổ dân phố 3, phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Trước 15h00 ngày 07/9/2023.

5. Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin phiên chào giá hàng hóa được thông báo trên Thời báo Tài chính Việt Nam, website Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam www.vinacomin.vn, website Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico www.kimloaimau.com.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở công ty, từ 08h00’ ngày 24/8/2023 đến 16h00’ ngày 7/9/2023./.