Thông tin trên được công bố tại buổi họp báo giới thiệu Chương trình "Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới" do Tổng LĐLĐVN tổ chức, chiều 19/5.

Nhằm ghi nhận và vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 30 năm đổi mới, từ đầu năm 2016, Tổng LĐLĐVN đã đề xuất ý tưởng bình chọn tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong quá trình 30 năm đổi mới đất nước để vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Đề xuất này đã được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng trong Văn bản số 1989-CV/VPTW ngày 1/9/ 2016.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Hội đồng bình chọn cấp Trung ương cho biết: “Tiêu chí chính của chương trình là lựa chọn các tập thể, cá nhân đã có đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, lĩnh vực, để lại dấu ấn trong 30 năm đổi mới và được xã hội, nhân dân thừa nhận”.

Qua 6 tháng triển khai, tính đến hết tháng 3/2017, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã nhận được 183 hồ sơ giới thiệu các cá nhân, tập thể đại diện cho các tỉnh, thành phố và 15 bộ ngành đoàn thể Trung ương.

Qua 5 vòng thẩm định xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã bỏ phiếu kín thống nhất lựa chọn 12 tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để vinh danh trong dịp này.

Chủ tịch Bùi Văn Cường cũng cho biết, dự kiến chiều 20/5/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có buổi tiếp thân mật 30 tập thể, cá nhân được vinh danh tại Văn phòng Trung ương Đảng./.

Mai Đan