Vĩnh Long: “Vượt rào” thực hiện dự án, Địa ốc P&G bị xử phạt 150 triệu đồng
Địa ốc P&G phải nộp tiền phạt 150 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long. Ảnh TL minh họa

Theo đó, qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Địa ốc P&G đã thực hiện dự án trước khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Mức phạt được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (mức phạt từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng).

Ngoài xử phạt hành chính 150 triệu đồng, tỉnh Vĩnh Long cũng áp dụng hình thức khắc phục hậu quả là buộc công ty này phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm nêu trên, theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 19/01/2023.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao cho ông Phạm Xuân Giang - Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Địa ốc P&G để chấp hành. Nếu quá thời hạn mà công ty này không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.