Tính đến hết thời hạn giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 (31/1/2024), tỉnh Vĩnh Phúc giải ngân được gần 8.000 tỷ đồng, vượt trên 3% kế hoạch vốn trung ương giao, đứng trong top 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Kết quả này đã cho thấy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền tỉnh cho công tác giải ngân, đặc biệt là các chỉ đạo trong thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công, trong đó tập trung ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quyết toán, dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp, sau đó mới bố trí khởi công dự án mới.

Vĩnh Phúc chủ động tháo gỡ khó khăn giúp giải ngân nhanh vốn đầu tư công ngay từ đầu năm
Vĩnh Phúc chủ động tháo gỡ khó khăn giúp giải ngân nhanh vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Ảnh minh họa: H.T

Trong năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là hơn 7.776 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 443 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương hơn 7.258 tỷ đồng.

Tính đến hết thời hạn giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 (31/1/2024), tỉnh Vĩnh Phúc giải ngân được gần 8.000 tỷ đồng, vượt trên 3% kế hoạch vốn trung ương giao, đứng trong top 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Với nguồn vốn được giao, tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến dành cho việc xây dựng hạ tầng khung đô thị Vĩnh Phúc theo mục tiêu đã đề ra, nhất là các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội; đồng thời xây dựng, nâng cấp một số tuyến giao thông, các cầu kết nối Vĩnh Phúc với các tỉnh, thành phố lân cận, đáp ứng yêu cầu phát triển, liên kết vùng theo quy hoạch.

Để giải ngân hết nguồn vốn được giao, ngay từ đầu năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2024; giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các ban quản lý dự án, chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời đề xuất điều chỉnh cho phù hợp; đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để thi công công trình theo tiến độ; kiên quyết xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Đặc biệt, tỉnh Vĩnh Phúc cũng lưu ý các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung ưu tiên thực hiện các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư mới, dự án quyết toán hoàn thành; tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư; tổ chức lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án theo đúng cam kết.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã và đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, triển khai kiểm soát chi bằng chứng từ điện tử, chữ ký số, đơn giản hóa quy trình kiểm soát chi phí.