Thành phần tham dự tọa đàm sẽ bao gồm ban giám đốc, chuyên viên các khối: Khối ngân hàng số, khối công nghệ thông tin, an ninh mạng, khối vận hành, khối quản trị rủi ro trong các ngân hàng và các công ty công nghệ tài chính (Fintech).

VNBA và PwC tọa đàm nhận diện rủi ro trong môi trường điện toán đám mây
VNBA và PwC tọa đàm nhận diện rủi ro trong môi trường điện toán đám mây. Ảnh: T.L
Chuyển đổi số ngân hàng và nỗi lo rủi ro an toàn công nghệ Ngân hàng vẫn bất an với rủi ro từ tài sản bảo đảm

Theo các nghiên cứu của PwC về những xu thế xử lý và lưu trữ dữ liệu lên môi trường “đám mây – cloud”, các ngân hàng và tổ chức tài chính ở Việt Nam đã và đang có kế hoạch dịch chuyển các ứng dụng, dịch vụ lên môi trường điện toán đám mây. Song hành với các tiện ích của môi trường “đám mây” là các vấn đề về an toàn và bảo mật dữ liệu.

Theo đó, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp cần có giải pháp để chủ động phát hiện sớm những rủi ro tiềm ẩn trong môi trường đám mây. Các tổ chức cần lưu ý một số vấn đề trọng yếu để giảm thiểu và hạn chế tối đa những tổn thất liên quan tới các rủi ro phát sinh trong môi trường đám mây.

Theo VNBA, thực tế hiện nay cũng cho thấy, hoạt động thanh toán điện tử đã tăng mạnh trong 5 năm qua, như: Số lượng giao dịch qua di động tăng 50 - 80%/năm. Tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 66%...

Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cũng đặt mục tiêu phát triển ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để đổi mới, phát triển hạ tầng thanh toán, phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, tiện ích, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán ngày một tăng của người dân và doanh nghiệp.