Theo báo cáo nhanh của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 20/3/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng 13,4% (so sánh với cùng kỳ năm 2023).

Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần giảm thì vốn đầu tư đăng ký mới vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới tiếp tục tăng mạnh

Trong đó, có 644 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 23,4%; tổng vốn đăng ký đạt hơn 4,77 tỷ USD, tăng 57,9%. Có 248 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 6%; tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 934,6 triệu USD, giảm 22,6%.

Ngoài ra, có 604 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 14,1%; tổng giá trị vốn góp đạt gần 466,2 triệu USD, giảm 61,7%.

Về giải ngân vốn, tính tới 20/3/2024, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 4,63 tỷ USD, tăng 7,1%.

Nhìn chung, vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài. Các đối tác đầu tư lớn nhất trong 3 tháng đầu năm đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ châu Á. Riêng 5 đối tác dẫn đầu (Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) đã chiếm tới 72,7% số dự án đầu tư mới và gần 82,9% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước.

Nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực năng lượng (sản xuất pin, tế bào quang điện, thanh silic), sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 3 tháng.

Về xuất nhập khẩu, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 3 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu trên 12,3 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 11,7 tỷ USD không kể dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 5,6 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu khoảng 6,7 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm.

Tính lũy kế đến ngày 20/3/2024, cả nước có 39.758 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 475,83 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 301,8 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.