Vốn đầu tư nước ngoài vào TP. Hồ Chí Minh tăng 3,3%
Ảnh: Minh họa

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay cơ quan chức năng của thành phố đã cấp giấy phép mới cho 807 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với vốn đăng ký đạt 477,7 triệu USD. Trong đó, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy có 304 dự án, vốn đăng ký là 163,2 triệu USD, chiếm 34,2% (vốn đăng ký cấp mới); lĩnh vực thông tin và truyền thông có 173 dự án, vốn đăng ký là 138,6 triệu USD, chiếm 29,0%; lĩnh vực chuyên môn, khoa học công nghệ có 207 dự án, vốn đăng ký 87,2 triệu USD, chiếm 18,2%.

Singapore là nước dẫn đầu với 148 dự án, vốn đăng ký đạt 159,1 triệu USD, chiếm đến 33,3% (vốn đăng ký cấp mới); tiếp theo là Nhật Bản với 82 dự án, vốn đăng ký 80,1 triệu USD, chiếm 16,8%; Hàn Quốc với 112 dự án, vốn đăng ký đạt 54,9 triệu USD, chiếm 11,5%.

Cũng theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, TP. Hồ Chí Minh cũng đã điều chỉnh vốn đăng ký cho 164 lượt dự án, với số vốn tăng 1 tỷ 555,6 triệu USD, tăng 39,2% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 18 dự án, vốn đăng ký 915,0 triệu USD, chiếm 58,8% (vốn đăng ký điều chỉnh); lĩnh vực thông tin và truyền thông có 21 dự án, vốn đăng ký 278,1 triệu USD, chiếm 17,9%.

Singapore là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất trong 11 tháng năm 2022 đạt 1 tỷ 169,4 triệu USD, chiếm 75,2% vốn đăng ký điều chỉnh./.

Cũng từ đầu năm 2022 đến nay, TP. Hồ Chí Minh còn có 2.219 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp 1 tỷ 506,5 triệu USD, giảm 12,8% so với cùng kỳ.