Theo quyết định xử phạt của UBCKNN, VPBS bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán. Cụ thể, công ty chưa quản lý tách biệt tài khoản giao dịch kỹ quỹ theo quy định. Tình tiết giảm nhẹ: theo quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, UBCKNN cũng ban hành quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với CtyCP Cấp nước Điện Biên do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 1 tháng đến 12 tháng.

Mức phạt trên được đưa ra theo quy định tại Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên