Thu nội địa năm 2020 vượt 7% dự toán

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã tác động sâu rộng đến nhiều ngành kinh tế và đời sống xã hội, dẫn đến công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn cũng gặp không ít khó khăn.

cục-thuế-bắc-ninh-ok.jpg
Người nộp thuế làm thủ tục thuế tại bộ phận một cửa Cục Thuế Bắc Ninh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Tuy nhiên, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, lũy kế đến hết năm 2020, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt 24.345 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, bằng 100% so với năm 2019 thực hiện. Trong đó, tổng thu từ thuế, phí đạt 18.536 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, giảm 1% so với năm 2019 thực hiện. Thu tiền sử dụng đất đạt 5.769 tỷ đồng, đạt 180% dự toán, tăng 3,2% so với năm 2019 thực hiện, vượt thu 2.570 tỷ đồng.

Ông Ngô Xuân Tòng đánh giá thêm, mặc dù tổng số thu năm 2020 vượt dự toán 7%, xong tổng số thu từ thuế, phí mới đạt 95% dự toán.

Nguyên nhân chính số thu từ thuế, phí không hoàn thành là do thực hiện Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân; thực hiện Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) phải nộp của năm 2020 đối với người nộp thuế (NNT) có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng; thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020, mặt khác do ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 nên đã làm giảm số thu của một số khu vực, sắc thuế.

Kết quả thanh kiểm tra, thu nợ đọng bù đắp nguồn thu sụt giảm

Ông Ngô Xuân Tòng chia sẻ thêm, để cán đích mục tiêu thu ngân sách được giao trước dự báo nhiều nguồn thu có chiều hướng sụt giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tập thể cán bộ công chức Cục Thuế Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” đó là: Cùng đồng hành hỗ trợ DN phát triển sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý thu thuế tốt.

Song song với đó, cục thuế còn chú trọng vào công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm chống thất thu thuế cho ngân sách. Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, năm 2020, toàn đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại 1.216 DN, đạt 104% so với kế hoạch năm. Trong đó, kiểm tra tại trụ sở NNT là 949 DN; kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế là 267 DN.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế, cục thuế đã truy thu, truy hoàn, tiền phạt và điều chỉnh tăng số thuế phải nộp hơn 429,8 tỷ đồng, vượt 15% so với cùng kỳ thực hiện. Số thuế không được hoàn hơn 49,6 tỷ đồng, vượt 157% so với cùng kỳ thực hiện. Giảm lỗ hơn 211,9 tỷ đồng, bằng 24% so với cùng kỳ. Giảm khấu trừ hơn 47,6 tỷ đồng, vượt 63% so với cùng kỳ thực hiện.

Ngoài việc chú trọng thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, ông Ngô Xuân Tòng cho biết, toàn đơn vị còn thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ thuế nhằm kéo giảm nợ đọng thuế. Cụ thể, trong năm 2020, cục thuế đã thu khoản nợ có khả năng thu năm 2019 chuyển sang là 294 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch Tổng cục Thuế giao thu năm 2020. Cục Thuế Bắc Ninh cũng đã thu nợ phát sinh trong năm 2020 được 2.018 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cục Thuế Bắc Ninh cũng đã tổ chức thực hiện cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với 2.762 lượt DN. Thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng 331 DN. Số tiền thu qua công tác cưỡng chế nợ thuế đến 31/12/2020 là 166 tỷ đồng, chiếm trên 45% số tiền phải cưỡng chế. Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, tổng số tiền nợ thuế trên địa bàn tính đến thời điểm 31/12/2020 là 812 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2019 tăng số tuyệt đối ước là 132 tỷ, tỷ lệ tăng 19,4%. Nếu tính theo số thu năm 2020 là 24.345 tỷ đồng, thì tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn đang duy trì ở mức 3,33%, thấp hơn chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao.

Đề cập đến nhiệm vụ công tác thuế trong thời gian tới, ông Ngô Xuân Tòng cho biết, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Bắc Ninh bắt tay vào nhiệm vụ mới, đồng loạt ra quân thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ các cấp lãnh đạo giao./.

Văn Tuấn