Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thay mặt Bộ Tài chính cảm ơn WB và bà Kwakwa đã luôn quan tâm, nỗ lực ủng hộ Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để hai bên cùng tổng kết lại những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; trao đổi và đưa ra các định hướng cho thời gian tới, đặc biệt là năm 2014, cùng tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa WB và Chính phủ Việt Nam, cũng như với Bộ Tài chính.

Chính phủ Việt Nam và Bộ Tài chính đánh giá cao nguồn lực tài chính mà WB dành cho Việt Nam thông qua chương trình Chương trình Tín dụng hỗ trợ Quản lý kinh tế và nâng cao Khả năng cạnh tranh (EMCC).

Bộ Tài chính đã luôn quan tâm chỉ đạo từ cấp lãnh đạo cao nhất để đảm bảo công tác chuẩn bị EMCC2 và 3 được kịp thời, đặc biệt là đảm bảo các đợt làm việc sắp tới vào tháng 1-2/2014, giữa các cơ quan chính phủ với đoàn Thẩm định Chương trình và đàm phán EMCC2 đạt hiệu quả cao và kết quả hợp lý nhất.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẵn sàng cung cấp cho WB các thông tin liên quan đến cải cách quản lý tài chính công nói chung và cải cách DNNN nói riêng. Bộ Tài chính cho rằng việc trao đổi thông tin thường xuyên là cách tốt nhất để xây dựng lòng tin và phát triển quan hệ đối tác giữa hai bên.

'‘Nhu cầu nắm thông tin cải cách DNNN cũng như các thông tin khác về cải cách quản lý tài chính công của WB là chính đáng. Bộ Tài chính cũng rất cần những thông tin này để phục vụ tốt nhất cho công tác chỉ đạo, điều hành”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói.

Để thực hiện thành công Chiến lược tài chính đến 2020, nhu cầu cải cách tài chính công trong thời gian tới đây vẫn còn rất lớn. Vì vậy, Bộ Tài chính mong muốn WB tiếp tục đồng hành trong tiến trình cải cách đầy khó khăn và thách thức này. Bộ Tài chính hy vọng WB sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để thực hiện Cơ chế Hợp tác - Đối thoại trong lĩnh vực tài chính một cách hữu hiệu và hiệu quả, từ đó có tác động tích cực tới các đối tác phát triển khác trong tiến trình cải cách quản lý tài chính công ở Việt Nam.

Bà Kwakwa đã cảm ơn Bộ trưởng với những lời chúc, chia sẻ những thông tin thiết thực từ phía Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời bà Kwakwa cũng đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài chính Việt Nam đã được trong năm vừa qua.

Bà Kwakwa khẳng định, WB tiếp tục hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như nâng cao nguồn lực tài chính, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, giúp Bộ Tài chính tiến hành các cải cách thể chế, chính sách; tăng cường năng lực... đáp ứng kịp thời các nhu cầu cần thiết trong nhiều lĩnh vực quản lý quan trọng của ngành Tài chính...

Đức Minh