Người dân cần làm gì khi đã tiêm vaccine nhưng thông tin chưa được cập nhật lên hệ thống? Hà Nội: Xây dựng kịch bản tiêm vắc xin theo đúng quy trình an toàn của Bộ Y tế

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đang triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19. Đến nay, nhiều người đã được tiêm nhưng còn thiếu, không có hoặc sai thông tin về tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, dẫn đến ảnh hưởng đến việc xác định thông tin về tiêm chủng cho công dân.

Xác minh thông tin và tiêm vắc-xin phòng Covid-19
Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thống nhất với nhau về việc chia sẻ, xác thực thông tin tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh: Văn Nam.

Tại công văn, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, công an địa phương trong việc phối hợp với chính quyền địa phương, ngành Y tế để triển khai các hoạt động theo quy trình và báo cáo kết quả xác minh thông tin công dân theo ngày, tổng hợp gửi Bộ Y tế.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo sở thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan phối hợp, triển khai hoạt động theo quy trình và tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vắc-xin Covid-19;

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc hoàn thiện các chức năng, tính năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của quy trình; chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ cấp phát chứng thư số công cộng cho các đơn vị liên quan để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế, công an và chính quyền các cấp trên địa bàn triển khai việc thu thập, cập nhật, xác minh thông tin tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy trình và thực hiện việc báo cáo kết quả tiêm chủng, theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc, y tế bộ, ngành và các cơ sở tiêm chủng (nhà nước và tư nhân) triển khai tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương để triển khai hoạt động theo quy trình.

Về quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, tại địa phương hay tại cơ sở tổ chức tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 sẽ thực hiện theo 4 bước cụ thể nêu tại công văn hướng dẫn này của Bộ Y tế./.