Theo đó, đại hội đồng cổ đông ACC thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022. Lý do được Công ty Đầu tư và xây dựng Bình Dương ACC đưa ra do trong năm 2023, các công trình thi công đang triển khai chưa được hoàn thành nghiệm thu như dự kiến dẫn đến việc thu hồi công nợ bị chậm trễ.

Do đó, để ưu tiên dòng tiền phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho giai đoạn quý IV/2023 và giai đoạn quý I/2024, công ty thông qua việc hoãn chi trả cổ tức năm 2022 như đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua.

Được biết, ngày 28/4/2023, cổ đông ACC đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8% vốn điều lệ, tương ứng tổng số tiền trả cho cổ đông gần 84 tỷ đồng và dự kiến cổ tức năm 2023 tối thiểu 10% vốn điều lệ.

Xây dựng Bình Dương ACC xin hoãn chi trả cổ tức 2022
Xây dựng Bình Dương ACC xin hoãn chi trả cổ tức 2022. Ảnh: T.L

Theo báo cáo thường niên 2022, ACC ghi nhận doanh thu đạt 700 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch (1.093 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 82,8 tỷ đồng, bằng 85,8% kế hoạch (96,5 tỷ đồng).

Kết thúc quý III/2023, ACC ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng gần 134% từ 17,8 tỷ đồng lên gần 24 tỷ đồng là do chi phí giá vốn sản xuất và thi công giảm nên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu tăng (lợi nhuận gộp tăng).

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, ACC ghi nhận doanh thu đạt 408 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 42,74 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước./.