Đó là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Công văn 6092/TCHQ-GSQL trước những thắc mắc của các doanh nghiệp và hải quan địa phương về việc tạm dừng làm thủ tục tái xuất đối với các lô hàng xe ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi, mới 100% đã làm thủ tục kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc gửi kho ngoại quan.

Việc làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi kinh doanh tạm nhập, tái xuất hoặc gửi kho ngoại quan để xuất sang nước khác thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Khi làm thủ tục hải quan tạm nhập, tái xuất và gửi kho ngoại quan, người khai hải quan phải khai chi tiết số khung, số máy; nhân viên hải quan kiểm tra thực tế toàn bộ khi làm thủ tục đưa vào kho ngoại quan để xác định chất lượng, tình trạng, chủng loại của lô hàng. Trường hợp không xác định được thì yêu cầu doanh nghiệp trưng cầu giám định để làm cơ sở thông quan.

Các Chi cục hải quan khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu phải ghi đầy đủ, cụ thể các thông tin về tuyến đường, thời gian vận chuyển (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc) trên Biên bản bàn giao theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 162/TCHQ-GSQL ngày 9/1/2013. Trường hợp không thể hiện đầy đủ thông tin thì Chi cục hải quan nơi hàng hóa được chuyển cửa khẩu đến yêu cầu người khai hải quan liên hệ với Chi cục hải quan lập Biên bản bàn giao để bổ sung theo quy định.

Trong quá trình làm thủ tục hải quan, nếu có nghi ngờ về tính trung thực, hợp lệ của các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan hoặc lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan, các Cục Hải quan phối hợp, trao đổi với Cục Điều tra chống buôn lậu để xác minh làm rõ.

TN