mua lua gao

Cần quy hoạch kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu. Ảnh:canthotv.vn

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về vấn đề điều hành xuất khẩu gạo và triển khai Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương báo cáo việc xây dựng, phát triển thương hiệu gạo xuất khẩu của Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm c Khoản 2 công văn số 4023/VPCP-KTTH ngày 21/5/2013 của Văn phòng Chính phủ.

Đồng thời xây dựng, ban hành quy hoạch kho chứa, cơ sở xay, xát thóc gạo phục vụ xuất khẩu đế thực hiện Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khấu gạo đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính ngoài việc xem xét hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, tăng cường các biện pháp quản lý giá vật tư nông nghiệp đầu vào sản xuất lúa, gạo (thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ...).

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân các địa phương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam xây dựng lộ trình cụ thể để thực hiện chủ trương thương nhân đầu mối xuất khẩu gạo phải có vùng nguyên liệu hoặc hợp tác, liên kết, đặt hàng với hộ nông dân trồng lúa./.

TN