Theo đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương thực hiện giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, kịp thời thu hồi về Quỹ BHXH khi phát hiện quyết định hưởng không đúng chế độ.

Xử lý nghiêm trường hợp hưởng bảo hiểm một lần trái quy định
BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các địa phương xử lý nghiêm trường hợp hưởng bảo hiểm một lần trái quy định. Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với các trường hợp hưởng BHXH một lần không đúng quy định, BHXH các tỉnh, thành phố, cơ quan BHXH quận, huyện, thị xã ban hành quyết định hưởng BHXH một lần có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xác định rõ nguyên nhân. Sau đó, cơ quan BHXH cần thu hồi số tiền đã chi không đúng về Quỹ BHXH.

Trường hợp phát hiện người hưởng BHXH một lần không đúng quy định do nơi khác giải quyết thì cơ quan BHXH nơi phát hiện, có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH nơi giải quyết. Sau đó, các bên liên quan cần thu hồi số tiền đã chi không đúng về Quỹ BHXH.

Đối với trường hợp phát hiện người có nhiều mã số BHXH, hoặc có thời gian đóng BHXH không đúng quy định đã hưởng BHXH một lần (đóng không đúng đối tượng, trùng quá trình tham gia BHXH), thì thực hiện hủy uyết định hưởng, thu hồi số tiền đã chi.

Đồng thời, hoàn trả số tiền đã đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định; thu hồi tiền hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp phát sinh do quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định đó (nếu có).

Trường hợp phát hiện có tình trạng mượn hồ sơ tư pháp để giao kết hợp đồng lao động, và tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thì căn cứ quy định của pháp luật (Bộ luật Lao động, Luật dân sự), hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và của BHXH Việt Nam để xem xét, xử lý theo quy định.

BHXH Việt Nam đề nghị giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo, quán triệt đến các phòng, bộ phận nghiệp vụ và công chức, viên chức các giải pháp để đảm bảo thực hiện đúng quy định của chính sách, hạn chế tối đa việc hủy quyết định, thu hồi số tiền BHXH đã chi trả.

BHXH Việt Nam cho biết, trong năm 2023, toàn ngành đã giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời cho hơn 1,3 triệu người hưởng các chế độ trợ cấp BXHH một lần. Trong đó, có trên 1,1 triệu người hưởng BHXH một lần, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2022.