chi cục thuế đống đa

Cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra việc sử dụng hóa đơn của một hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: NM.

Tái diễn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua, ngành Thuế đã tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế. Luật Quản lý thuế quy định người nộp thuế tự khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, doanh nghiệp có quyền phát hành hóa đơn để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước đây, Tổng cục Thuế đã ban hành một số công văn về việc tăng cường các giải pháp để ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn; tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về quản lý, sử dụng hóa đơn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng sự thông thoáng của cơ chế, chính sách để sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, nhằm mua bán hóa đơn trái phép, thu lợi bất chính như trường hợp 13 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do 8 đối tượng thành lập để bán hóa đơn giá trị gia tăng thu lợi bất chính.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các bộ phận chức năng thực hiện xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế mình quản lý theo quy định; phối hợp chặt chẽ với nhau để cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin về người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn nhưng bỏ trốn, hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng không hợp pháp hóa đơn.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chủ động phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, hoặc chuyển hồ sơ xử lý theo quy định đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp và sử dụng không hợp pháp hóa đơn, để ngăn chặn kịp thời và có biện pháp phòng ngừa, tránh gây hậu quả, thiệt hại cho ngân sách nhà nước...

Trước tình hình này, để kịp thời ngăn chặn việc thành lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng hóa đơn không hợp pháp thu lời bất chính, thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường triển khai một số giải pháp để quản lý chặt hóa đơn.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế chỉ đạo, giao cho bộ phận chức năng tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật trong chấp hành Luật Quản lý thuế, chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cơ quan thuế đẩy mạnh tuyên truyền việc nhận diện hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và chế tài xử lý đối với từng hành vi để người nộp thuế biết và tránh tham gia vào các giao dịch mua bán hóa đơn; phối hợp với các đơn vị truyền thông công khai thông tin doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn để nêu gương góp phần “cảnh tỉnh” các đối tượng đã và đang có ý định vi phạm pháp luật về hóa đơn.

Cục thuế chỉ đạo các phòng thanh tra, kiểm tra, các chi cục thuế rà soát, giám sát chặt chẽ, kịp thời đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hành vi in, phát hành, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp như: thu thập thông tin dữ liệu người nộp thuế về các giao dịch đáng ngờ; nhận dạng doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp; lập danh sách người nộp thuế có rủi ro về in, phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn bất hợp pháp...

Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ của công chức thuế

Để ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, gây thất thu ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cục thuế chỉ đạo các phòng chức năng, các chi cục thuế trên địa bàn triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương đối với công chức, viên chức giữ chức lãnh đạo, đảng viên tại cơ quan thuế các cấp.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo đủ năng lực kiểm tra, phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu trong việc lập, sử dụng chứng từ khống khi mua, bán nguyên liệu, hàng hóa;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là công chức thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn trong quá trình thực thi công vụ; bố trí những công chức có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, có phẩm chất đạo đức, đảm nhận được các nhiệm vụ của công tác thanh tra, kiểm tra;

Kiên quyết xử lý nghiêm minh các công chức sai phạm, kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống những công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, thiếu ý thức trách nhiệm, vi phạm 10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành thuế theo quy định;

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cán bộ, công chức thực hiện nghiêm Quyết định số 67/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế quy định những tiêu chuẩn cần “xây” và những điều cần “chống” đối với công chức, viên chức ngành thuế; tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế.

Các cục thuế chú trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức, ưu tiên đào tạo công chức làm việc tại các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế và làm công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, hậu quả trong quá trình thực thi công vụ của công chức./.

Nhật Minh