tổng-cục-thuế.jpg

Để phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Công văn số 609/TCT-TTKT yêu cầu các cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021 phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Cụ thể, Tổng cục Thuế yêu cầu trong thời điểm dịch bệnh, cục thuế tăng cường tổ chức kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, thực hiện giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng/đội/công chức nhằm đảm bảo triển khai hiệu lực, hiệu quả, ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực phát sinh.

Tăng cường giao dịch điện tử trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế thông qua việc triển khai cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT, hạn chế tiếp xúc trực tiếp tại DN, giảm thời gian thanh tra kiểm tra tại trụ sở NNT, tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 20/CT-TTg, Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tránh chồng chéo, trùng lắp với kế hoạch của cơ quan thuế cấp trên và cơ quan chức năng khác theo quy định.

Phối hợp với ngân hàng thương mại rà soát dữ liệu về các tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ các trang mạng xã hội như Google, Facebook, Youtube…, để có thông báo yêu cầu kê khai, nộp thuế. Rà soát các DN có loại hình kinh doanh thương mại điện tử có rủi ro cao về thuế để thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế, bổ sung vào kế hoạch thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế chỉ đạo cục thuế địa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT theo đúng yêu cầu tại Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 328/QĐ-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cục thuế các tỉnh, thành phố biện pháp nghiệp vụ khi thực hiện thanh tra kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các DN có rủi ro cao. Tổng cục Thuế cũng chỉ đạo cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT theo chuyên đề đối với mặt hàng dăm gỗ, linh kiện điện tử, máy tính, mặt hàng cao su, sắn lát, nông sản...

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cục thuế về việc tăng cường các giải pháp của cơ quan thuế để ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn...

Báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, một số cuộc thanh tra có số thu lớn như: Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội truy thu 112,8 tỷ đồng; Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam, truy thu 138 tỷ đồng; hoặc điều chỉnh giảm lỗ như: Công ty TNHH Hòa Bình truy thu 5,14 tỷ đồng, giảm lỗ 240 tỷ đồng; Công ty CP Lilama 3 giảm lỗ 168 tỷ đồng...

Nhờ triển khai đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp ngay từ đầu năm, tính đến tháng 6 năm 2021, toàn ngành Thuế thực hiện được 32.209 cuộc thanh tra, kiểm tra, bằng 110% so với cùng kỳ. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 323.206 hồ sơ khai thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 22.963 tỷ đồng. Trong đó, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.935 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 828 tỷ đồng, giảm lỗ là 17.200 tỷ đồng.

Cụ thể, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho hay, số DN được thanh tra là 1.670 DN, bằng 106,1% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra là 5.603 tỷ đồng gồm: truy thu, truy hoàn, phạt là 1.528 tỷ đồng; giảm khấu trừ 159 tỷ đồng; giảm lỗ là 3.917 tỷ đồng.

Số DN được kiểm tra là 30.539 DN, bằng 110,23% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 16.761 gồm: truy thu, truy hoàn, phạt là 3.252 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 576 tỷ đồng; giảm lỗ 12.933 tỷ đồng.

Cùng với đó, toàn ngành Thuế đã kiểm tra được 323.206 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, bằng 114,93% so với cùng kỳ. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 599 tỷ đồng, gồm: Xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách nhà nước 155 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 94 tỷ đồng; giảm lỗ 350 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT, báo cáo của Tổng cục Thuế ghi nhận, 6 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện được 2.136 cuộc, tổng số tiền hoàn là 18.225 tỷ đồng (trong đó, số quyết định ban hành trong năm 2021 là 195 quyết định, với tổng số tiền hoàn là 2.119 tỷ đồng; số quyết định ban hành trước năm 2021 là 1.941 quyết định, tổng số tiền hoàn là 16.106 tỷ đồng). Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 482 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 90 DN có hoạt động giao dịch liên kết, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra đạt trên 1.901 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, đã kiến nghị xử lý 1.519 tỷ đồng./.

Văn Tuấn