thuốc

Ảnh: TL.

Cụ thể, Công ty cổ phần dược phẩm Duy Tân (TP. Hồ Chí Minh) báo cáo không chính xác các yếu tố hình thành giá thuốc theo quy định của pháp luật.

Trong đó, đối với 4 hồ sơ kê khai giá thuốc gồm các thuốc Chemistatin 20mg (VN-21618-18), ngày kê khai 13/5/2019; thuốc Chemistatin 10mg (VN-21617-18), ngày kê khai 13/5/2019; thuốc Legydev 5mg (VN-21203-18), ngày kê khai 23/8/2019 và thuốc Pecabine 500mg (VN3-53-18), ngày kê khai 20/9/2019 vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 66 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; bị phạt 100 triệu đồng.

Tiếp đến là Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế Hoàng Đức (TP. Hồ Chí Minh), báo cáo không chính xác các yếu tố hình thành giá thuốc theo quy định đối với 5 hồ sơ kê khai giá thuốc, gồm thuốc Thiogamma 600, VN-12729-11; thuốc Podoxred 100mg, VN3-59-18; thuốc Podoxred 500mg, VN3-60-18; thuốc Bortezomib, VN2-453-16; thuốc PEGGRAFEEL, QLSP-0636-13; vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 66 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; bị phạt 100 triệu đồng./.

Văn Nam