an toàn thực phẩm

Ông Phạm Tiến Dũng thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phúc Nguyên

Đó là thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 do Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT) tổ chức chiều ngày 16/7/2018, tại Hà Nội.

Tại hội nghị, ông Phạm Tiến Dũng – Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành I (Thanh tra Bộ NN&PTNT) cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, các tổng cục, cục chuyên ngành thuộc bộ đã chỉ đạo hệ thống và cơ quan địa phương đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và đã phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 140 cơ sở, phát hiện, xử phạt 102 cơ sở vi phạm về chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN) với tổng số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng. Các tỉnh/thành phố đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 14.259 cơ sở, phát hiện và xử phạt 1.021 cơ sở vi phạm về chất lượng VTNN với số tiền 7,19 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ đã thanh tra theo kế hoạch và đột xuất 21 cơ sở, phát hiện và xử phạt 13 cơ sở vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP) với tổng số tiền xử phạt 283,25 triệu đồng. Các tỉnh/thành phố đã kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 25.493 cơ sở, phát hiện và xử phạt 1.379 cơ sở vi phạm về chất lượng ATTP với tổng số tiền xử phạt 6,43 tỷ đồng.

Đối với kiểm soát tạp chất trong thủy sản, Bộ NN&PTNT đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện để ban hành thông tư quy định kiểm tra xử lý vi phạm về tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm; Thanh tra Bộ và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tổ chức 2 đoàn kiểm tra đột xuất 3 cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm, kết quả phát hiện 2 cơ sở vi phạm tại Thanh Hóa và xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng./.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, các địa phương đã thực hiện kiểm tra lần đầu và định kỳ 5.356 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, trong đó 5.270 cơ sở được xếp loại A,B (chiếm 98,3%); thực hiện tái kiểm tra 38 cơ sở loại C (chiếm 44,1%), kết quả 19 cơ sở lên hạng A, B, 19 cơ sở vẫn xếp loại C. Kết quả cho thấy tỷ lệ các cơ sở xếp loại A,B khá cao, tỷ lệ xếp loại C được tái kiểm tra đã được cải thiện. Đồng thời, thực hiện kiểm tra lần đầu và định kỳ 1.227 cơ sở sản xuất kinh doanh VTNN, trong đó 1.148 cơ sở được xếp loại A,B (chiếm 93,5%), các cơ sở xếp loại C vẫn chưa được thực hiện tái kiểm.

Phúc Nguyên