muối

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Bình xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số muối ăn nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo Chinhphu.vn