Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã có Quyết định số 82/QĐ-TCDT giao Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thực hiện xuất cấp 1.025,115 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2022 - 2023 trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định (Quảng Ngãi: 934,320 tấn và Bình Định: 90,795 tấn). Thời hạn hoàn thành giao, nhận gạo đến hết ngày 15/4/2023.

Xuất cấp hơn 952 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh ở Quảng Ngãi và Bình Định

Học sinh trường Dân tộc nội trú huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định phấn khởi nhận gạo học kỳ II năm học 2022 - 2023.

Tại Quyết định số 302/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, số lượng gạo được phân bổ cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông dân tộc nội trú của 9 huyện (Bình Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Nghĩa Hành, Minh Long, Trà Bồng, Ba Tơ, TP. Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn) là 861,435 tấn, với số học sinh được hưởng là 14.630 em.

Tại Quyết định số 123/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, số lượng gạo được phân bổ cho học sinh ở 5 huyện (Tây Sơn, An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân) là 90,795 tấn (sau khi đã trừ lượng gạo còn tồn kỳ trước chuyển qua) với 1.508 học sinh được hưởng. Như vậy, số lượng gạo tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định tiếp nhận đợt này là 952,23 tấn.

Triển khai nhiệm vụ được giao, ông Phan Xuân Ngọc - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch và quản lý hàng dự trữ (Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình) cho biết, qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa các phòng, các chi cục DTNN với các sở, ban, ngành ở địa phương, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình, đến tinh thần tích cực, nhiệt tình khắc phục mọi khó khăn trong quá trình thực hiện giao nhận tại các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa và huyện đảo của công chức từ thủ kho, anh em các tổ giao, nhận gạo, nên từ ngày 6/3 – 16/3/2023 đơn vị đã tổ chức xuất kho, giao nhận hoàn thành 952,23 tấn gạo dự trữ quốc gia, đạt 100% kế hoạch theo quyết định phân bổ của các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, sớm hơn thời hạn Tổng cục DTNN giao gần 1 tháng.

Theo ông Phan Xuân Ngọc, nhằm bảo đảm về thời gian và tiến độ xuất cấp, vận chuyển, bàn giao gạo hỗ trợ cho học sinh, Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình đã khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ: Phối hợp với UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi lập kế hoạch, phương án và thời gian tiếp nhận gạo để tổ chức thực hiện việc giao nhận; triển khai sẵn sàng các điều kiện như lấy mẫu, kiểm tra chất lượng gạo trước khi xuất kho; chuẩn bị kho tàng, trang thiết bị, nhân lực, phương tiện vận chuyển…

Bên cạnh đó đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được giao xuất cấp cho các địa phương kịp thời, đảm bảo gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho học sinh các địa phương đủ số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, kịp thời giao gạo tới học sinh và các trường theo đúng kế hoạch phân bổ, tiếp nhận của UBND 2 tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, đúng thời gian và địa điểm theo quy định.