Tăng cường kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng. Ảnh: T.H

Đây là mối quan hệ hợp tác bancassurance độc quyền đầu tiên có hiệu lực và đi vào hoạt động ngay tại Việt Nam.

Quan hệ hợp tác này cho phép Prudential mở rộng phạm vi phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm qua 220 văn phòng chi nhánh, phòng giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu về bảo hiểm của các khách hàng ngân hàng. Những sản phẩm này sẽ được các chuyên viên bảo hiểm của Prudential và đội ngũ nhân viên của Maritime Bank tư vấn tại các chi nhánh và văn phòng giao dịch của ngân hàng.

Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, ông Jack Howell cho biết: Quan hệ hợp tác độc quyền giúp tạo ra một nền tảng vững chắc và xuyên suốt để cung cấp những dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm chất lượng cao, giúp Prudential đáp ứng tốt hơn nhu cầu tài chính và bảo hiểm lâu dài của khách hàng.

Đại diện Maritime Bank cũng cho biết, liên minh chiến lược với Prudential sẽ giúp Maritime Bank phát triển và cung cấp các gói sản phẩm bảo hiểm cao cấp, đa dạng cho khách hàng cũng như tăng trưởng doanh thu./.

H.C