Xuất khẩu

Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,68 tỷ USD. Ảnh: Minh họa

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 34,1%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 560 triệu USD, tăng 15,6% và giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 745 triệu USD, tăng 18,5%.

Theo đó, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2018 ước đạt 524 nghìn tấn với giá trị đạt 249 triệu USD, tăng 56,5% về khối lượng và tăng 74,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Giá gạo xuất khẩu bình quân năm 2017 đạt 451,9 USD/tấn, tăng 0,7% so với năm 2016.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê tháng 1/ 2018 ước đạt 173 nghìn tấn với giá trị đạt 338 triệu USD, tăng 24% về khối lượng và tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Cùng với chiều tăng của mặt hàng gạo, cà phê, ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 1/ 2018 đạt 181 nghìn tấn với giá trị đạt 204 triệu USD, tăng 94,5% về khối lượng và tăng 14% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 27,74 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm 2016 (khoảng 24,72 tỷ USD). Giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1/2018 ước đạt 2,78 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm.

Khánh Linh