Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 21,6%
Ảnh minh họa.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 4/2024 đạt 61,04 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, tương ứng giảm 3,5 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu là 31,05 tỷ USD, giảm 7,7%, tương ứng giảm 2,6 tỷ USD và nhập khẩu là 29,99 tỷ USD, giảm 2,9%, tương ứng giảm 0,9 tỷ USD so với tháng trước.

Lũy kế trong 4 tháng/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 238,95 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 31,35 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 123,99 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 16,26 tỷ USD và trị giá nhập khẩu là 114,96 tỷ USD, tăng 15,1%, tương ứng tăng 15,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 4/2024 thặng dư 1,07 tỷ USD, qua đó nâng mức thặng dư trong 4 tháng/2024 lên 9,02 tỷ USD, tăng 1,17 tỷ USD so với mức thặng dư 7,85 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 4 tháng/2024 đạt 161,64 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 17,61 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 88,83 tỷ USD, tăng 12,2% và trị giá nhập khẩu là 72,81 tỷ USD, giảm 12,2% so với 4 tháng/2023.

Trong khi đó, xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 21,6% so với cùng kỳ với trị giá là 77,31 tỷ USD (tương ứng tăng 13,75 tỷ USD).

Xuất khẩu của khối doanh nghiệp này đạt 35,16 tỷ USD, tăng 23% và nhập khẩu là 42,16 tỷ USD, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.