Nhằm khắc phục thiệt hại về người và tài sản sau đợt mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh miền núi phía Bắc, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH), Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm sau đợt mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ.

Theo đó, Cục QLBH yêu cầu các doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người và tài sản do lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt... gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm.

Khẩn trương đánh giá mức độ thiệt hại, tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, báo cáo Cục Quản lý, giám sát bảo hiêm, Bộ Tài chính trong ngày 3/8/2015.

Trước đó, Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, ước tính trên 4 tỷ đồng thiệt hại do mưa bão tại Quảng Ninh thuộc trách nhiệm bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt.

Cụ thể, có 3 khách hàng tại Quảng Ninh bị thiệt hại về tài sản - kỹ thuật, ước tính khoảng 2,25 tỷ đồng; tổng thiệt hại xe cơ giới được Bảo hiểm Bảo Việt giám định và ghi nhận thiệt hại là 400 triệu đồng... Hiện tại còn nhiều xe có thiệt hại nhưng chưa thông báo hoặc giám định đầy đủ.

Theo đánh giá của Bảo hiểm Bảo Việt, mức độ tổn thất về tài sản do lũ lụt tại Quảng Ninh là rất lớn, đến thời điểm hiện tại nhiều khu vực như Vân Đồn, Cẩm Phả vẫn còn bị chia cắt nên chưa thể thống kê được đầy đủ thiệt hại về tài sản.../.

H.C