đại hội cổ đông PTI

ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của các DNBH đã thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh so với năm 2014.

Mục tiêu tăng trưởng cao

Ghi nhận từ các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ về kế hoạch kinh doanh năm 2015 có thể thấy, các thành viên thị trường đang đặt niềm tin vào khả năng duy trì đà tăng trưởng cao trong năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) đã thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh so với năm 2014. Theo đó, BSH đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm năm 2015 là 734 tỷ đồng (năm 2014 đạt 336,5 tỷ đồng), tăng trưởng 118%, lợi nhuận trước thuế là 33,7 tỷ đồng, tăng trưởng 76%.

Tổng Giám đốc BSH Đỗ Văn Hải cho biết thêm, năm 2015, BSH tiếp tục theo đuổi mục tiêu hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên 700 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như thành lập công ty thành viên tại Lào, Campuchia và mở thêm 5 công ty thành viên trong nước.

Trước đó, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cũng cho biết, cổ đông chiến lược ngoại cũng là đích đến của các doanh nghiệp (DN) này trong năm 2015. Theo đó, ngày 20/4/2015, ĐHĐCĐ BIC đã thông qua phương án bán 35% vốn cho nhà đầu tư ngoại, mà theo tiết lộ của BIC cổ đông chiến lược sẽ đến từ các nước phát triển (G7).

Với các kế hoạch được đại hội thông qua, năm 2015, BIC dự kiến đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm 1.305 tỷ đồng, tăng 17%, tỷ lệ bồi thường 40%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 147 tỷ đồng.

Còn tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của PTI ngày 22/4/2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PTI Phạm Anh Tuấn cũng cho biết, PTI đã nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính cho phép tăng vốn thêm 300 tỷ đồng, thông qua phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là Tập đoàn Bảo hiểm Dongbu của Hàn Quốc để nâng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.

PTI dự kiến, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho năm 2015 là 2.106 tỷ đồng, tăng 16% so với kết quả năm 2014, lãi trước thuế đạt 141,5 tỷ đồng, tăng 72%...

Tự tin hoàn thành kế hoạch đề ra

Ông Đỗ Văn Hải, Tổng Giám đốc BSH cho biết, để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, hoàn thành mục tiêu đề ra, hiện nhiều giải pháp đối với từng hoạt động khai thác, bán bảo hiểm đã được đưa ra. Đặc biệt, HĐQT BSH cũng trình cổ đông nhóm giải pháp như nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị, phát triển mạng lưới…và đã được thông qua.

“Năm 2015, ngoài ngân hàng mẹ SHB, Công ty cũng sẽ mở rộng hợp tác với các ngân hàng khác như VPBank, An Bình, Tienphongbank, OceanBank.. cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ trên các khâu nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra”, ông Hải tự tin chia sẻ.

Còn Chủ tịch HĐQT BIC Phạm Quang Tùng cho biết, BIC đang có những giải pháp đổi mới quản trị điều hành, thực hiện tái cơ cấu toàn diện các mặt hoạt động theo hướng thúc đẩy tối đa hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo Bảo hiểm PVI cũng cho biết, đại hội cổ đông PVI đã chỉ rõ những cơ hội và thách thức trong năm 2015 và đưa ra nhóm giải pháp liên quan đến tái cấu trúc, kinh doanh và phát triển thị trường, thương hiệu, quản trị…, nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra trong năm 2015.

Bên canh đó, hiện nhiều DNBH cũng đang rà soát lại quy tắc, điều khoản và các quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các kênh phân phối… để sớm đạt được kết quả khả quan trong năm 2015./.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, năm 2015 sẽ là một năm tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng hai con số của thị trường bảo hiểm. Dự kiến, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 59.319 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2014. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 10% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 15%.

Hồng Chi