Theo đó, tính đến ngày 15/1, hệ thống của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã xác thực trên 95,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thực hiện thủ tục bằng căn cước công dân gắn chíp
Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp tại Quảng Nam. Ảnh: BHXHVN

100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã triển khai khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, với trên 55,7 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT, phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Về triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã giải quyết 532.366 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 6.297 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

BHXH Việt Nam cũng đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 346.683 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Đối với DVC “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện”, hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 6.268 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện. Với DVC “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình vào DVC này), toàn ngành BHXH đã tiếp nhận và xử lý 41.240 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT qua DVC này.

Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam còn phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử. Cụ thể, trên toàn quốc có 1.216 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.058.654 dữ liệu được gửi; có 1.582 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 852.542 dữ liệu được gửi; 596 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 8.575 dữ liệu được gửi.

Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe).

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Trong đó, lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt: 47%; chế độ BHXH một lần đạt: 94%: trợ cấp thất nghiệp đạt: 98%.

Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện DVC trực tuyến toàn trình đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng (trước đây người dân buộc phải đến UBND xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử).