Thực hiện Quyết định số 1712/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và mưa lũ, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho tỉnh Tuyên Quang 20 tỷ đồng.

Số tiền này dùng để hỗ trợ tỉnh Tuyên Quang cứu trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, sửa chữa cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi và giao thông nông thôn…

Bộ Tài chính yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang ưu tiên xử lý nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ để hỗ trợ dân sinh và công trình thủy lợi xung yếu bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng thời, đề nghị tỉnh chủ động sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra./.

Vũ Luyện