Phát triển theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày 16/2/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 19-CP thành lập Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH ở trung ương và địa phương thuộc hệ thống Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. BHXH Việt Nam ra đời tạo dấu mốc cải cách quan trọng nhằm thu gọn đầu mối tổ chức, thực hiện chính sách BHXH theo hướng tập trung, thống nhất trong phạm vi toàn quốc.

29 năm ngành Bảo hiểm xã hội nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội đất nước
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tới tiểu thương tại Hà Tĩnh.

Hệ thống tổ chức của BHXH Việt Nam gồm 3 cấp: trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Qua từng thời kỳ, tổ chức bộ máy đã từng bước được kiện toàn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối; giảm chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với tinh thần Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN). Qua đó, tạo điều kiện để ngành BHXH Việt Nam thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Lưới an sinh xã hội không ngừng mở rộng tới mọi người dân, người lao động, khi diện bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BH thất nghiệp liên tục tăng, góp phần củng cố vững chắc nền an sinh xã hội của đất nước.

Từ năm 1995 đến hết năm 2023, toàn ngành BHXH đã giải quyết khoảng hơn 144,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; từ năm 2010 đến hết năm 2022 phối hợp giải quyết gần 9,7 triệu người hưởng các chế độ BH thất nghiệp; hiện, tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hơn 3,3 triệu người.

Trong quá trình hình thành và phát triển, ngành BHXH Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sự quan tâm này thể hiện cụ thể thông qua các chỉ thị, nghị quyết, trong đó đặc biệt như: Nghị quyết số 21- NQ/TW năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Nghị quyết số 28-NQ/TW năm 2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH… Đây là những định hướng quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ thống BHXH, BHYT nói chung và BHXH Việt Nam nói riêng.

Nâng cao chất lượng phục vụ vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Những năm qua, BHXH Việt Nam đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp mạnh mẽ, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, tạo thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chính sách. Những nỗ lực này của ngành được Chính phủ cùng cộng đồng DN, người dân ghi nhận, đánh giá cao.

29 năm ngành Bảo hiểm xã hội nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội đất nước
Hướng dẫn người dân làm thủ tục liên quan tới BHYT. Ảnh minh họa

Cụ thể, TTHC về tham gia và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT ngày càng được cải tiến, rút gọn. Đến nay, số TTHC của ngành đã giảm xuống còn 25 thủ tục so với 263 TTHC năm 2009.

Trong đó 100% thủ tục được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4, thực hiện giao dịch điện tử với các tổ chức, cá nhân ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ… Theo đó, gần như tất cả các hoạt động của ngành, cũng như các giao dịch của người tham gia, đơn vị sử dụng lao động với cơ quan BHXH đã được thực hiện trên môi trường số; người dân, đơn vị có thể giao dịch với cơ quan BHXH mọi lúc, mọi nơi.

Ngành BHXH cũng tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. Đặc biệt, triển khai Đề án số 06 của Chính phủ, BHXH Việt Nam được ghi nhận, đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu và vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Một số kết quả tích cực như: trong năm 2023, ngành đã xác thực hơn 95 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 86,6 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Hệ thống thông tin giám định BHYT đã kết nối, liên thông giữa cơ quan BHXH với gần 13.000 cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài ra, ngành đã đưa vào triển khai ứng dụng “VssID - BHXH số” trên nền tảng thiết bị di động. Đến nay, có khoảng 35 triệu người sử dụng ứng dụng để quản lý, kiểm soát quá trình tham gia, thụ hưởng chính sách; thực hiện các dịch vụ công về BHXH, BHYT; phối hợp với bộ, ngành và đơn vị liên quan triển khai KCB BHYT bằng căn cước công dân tại 100% cơ sở KCB…

Song song đó, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, DN, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực ở các mặt công tác khác như: tăng thu, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về BHXH, BHYT; quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT an toàn, theo đúng quy định của pháp luật; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức trong toàn ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý BHXH, BHYT…

BHXH Việt Nam cho biết, thời gian tới, để thực hiện thành công các mục tiêu về BHXH, BHYT, đặc biệt là BHXH, BHYT toàn dân, ngành BHXH sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp với tinh thần chủ động, đồng bộ và toàn diện, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, ghi dấu mốc ấn tượng cho giai đoạn 30 năm xây dựng và phát triển vào năm 2025 tới đây.