Dự án: “Hỗ trợ hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với Covid-19” (dự án ISEE-COVID) sẽ được thực hiện trong 3 năm. Tổng kinh phí thực hiện 3,1 triệu CAD, chủ yếu do Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada tài trợ và vốn đối ứng từ UNDP và Chính phủ Việt Nam.

3,1 triệu CAD hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam ứng phó với Covid-19
Bà Caitlin Wiesen - Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: UNDP

Dự án sẽ áp dụng cách tiếp cận hệ sinh thái để giải quyết những thách thức mang tính hệ thống và liên kết mà các doanh nghiệp tạo tác động xã hội (SIB) phải đối mặt. Dự án sẽ giúp tăng cường năng lực của chính các SIB; nâng cao năng lực và sự phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB; tăng cường năng lực hoạch định chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho các SIB phát triển.

Dự án ưu tiên hỗ trợ các SIB trong 4 ngành bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, đó là: nông nghiệp bền vững, du lịch bền vững, giáo dục và y tế. Đây cũng là những lĩnh vực có lực lượng lao động nữ lớn và nhiều SIB cung cấp các giải pháp sáng tạo nhằm giảm tỷ lệ nghèo đói ở phụ nữ và trẻ em gái.

Dự án mới dự kiến ​​sẽ hỗ trợ 300 SIB tiếp cận vốn ban đầu và thị trường, từ đó tạo ra 9.000 việc làm tiềm năng cho những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương. 90 SIB sẽ được hưởng lợi từ việc tăng doanh thu và phát triển kế hoạch đối phó với đại dịch Covid-19 và các cú sốc trong tương lai. 105 SIB sẽ có kế hoạch kinh doanh lồng ghép giới, môi trường và biến đổi khí hậu.

Đồng thời, dự án sẽ hỗ trợ xây dựng hoặc sửa đổi ít nhất 4 chính sách đáp ứng giới và thiết lập mạng lưới doanh nghiệp tạo tác động xã hội với ít nhất 100 thành viên. Mạng lưới sẽ hỗ trợ thí điểm hệ thống quản lý và đo lường tác động cho 5 - 10 SIB./.