Bộ Tài chính và Nhà tài trợ (Đại sứ quán Australia) đã cho phép Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) hỗ trợ trực tiếp cho 5 địa phương này trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tập trung".

Theo đó, sau 10 ngày tập trung hỗ trợ (từ ngày 15/10/2014 đến ngày 26/10/2014), Cục Quản lý công sản nhận thấy, việc thiết lập hồ sơ ban đầu của công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung hết sức khó khăn do nguồn vốn xây dựng công trình đa dạng (vốn tài trợ nước ngoài, vốn trung ương, vốn cấp tỉnh, cấp huyện,…) cùng nhiều chương trình đầu tư (chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 134, 135, quốc phòng, nông thôn mới,…).

Ngoài ra, các chủ đầu tư cũng đa dạng (trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh, phòng nông nghiệp, phòng dân tộc huyện/thị, doanh nghiệp, ban quản lý dự án, chi cục hợp tác xã,…) và chia thành nhiều giai đoạn triển khai nên hồ sơ công trình không được quản lý chặt chẽ, có hệ thống nên việc thu thập dữ liệu để lập báo cáo kê khai rất phức tạp.

Tuy nhiên, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và tình hình thực tế của từng địa phương, Cục Quản lý công sản và tư vấn trong nước đã hướng dẫn các đơn vị khai thác báo cáo, tài liệu hiện có để thiết lập hồ sơ ban đầu và tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu. Nhờ vậy, sau khi tập huấn và hướng dẫn cụ thể, 100% cán bộ tham dự đã nắm được quy trình, cách thức thu thập dữ liệu cũng như sử dụng thành thạo phần mềm.

Tính đến ngày 31/10/2014, đã có 4 địa phương hoàn thành tiến độ 100% đăng nhập dữ liệu công trình vào phần mềm. Cụ thể, Hải Phòng đã kê khai được 190/109 công trình cấp nước sạch nông thôn vào phần mềm,Hà Giang kê khai được 605/605 công trình, Cao Bằng đã kê khai được 863/863 công trình và Lạng Sơn đã kê khai được 337/337 công trình. Riêng tỉnh Hà Nam có 52 công trình cấp nước sạch nông thôn, đã có 48 công trình được cập nhật vào phần mềm./.

Hạnh Thảo