Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các địa phương có huyện, xã đảo giai đoạn 2012- 2015, Bộ Tài chính đã thực hiện bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách các địa phương tổng số tiền 50 tỷ đồng để thực hiện bù lỗ giá điện, trợ giá xăng dầu cho các tàu chở nước ngọt và nhu yếu phẩm ra đảo.

Cụ thể, tỉnh Quảng Trị được hỗ trợ 2 tỷ đồng, Quảng Ngãi 9,5 tỷ đồng, Bình Thuận 9,5 tỷ đồng, Kiên Giang 23 tỷ đồng, Quảng Nam 3 tỷ đồng, Bình Định 3 tỷ đồng.

Đến nay, Bộ Tài chính đề nghị, UBND các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng báo cáo tình hình thực hiện chi trả số kinh phí hỗ trợ trên (bao gồm số kinh phí NSNN đã chi, NSTW hỗ trợ, NSĐP bố trí), gửi Bộ Tài chính để tổng hợp./.

H.TR