Thông tin trên được ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết tại Lễ công bố Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam tổ chức hôm nay (7/8), tại Hà Nội.

Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam sẽ hợp nhất cơ sở dữ liệu hiện hành thành một cơ sở dữ liệu quốc gia về các hộ gia đình nghèo, cận nghèo và các đối tượng trợ giúp xã hội nhằm đặt nền móng cho việc hợp nhất các chương trình và tăng tính hiệu quả của chi tiêu công cho lĩnh vực trợ giúp xã hội.

Tại bốn tỉnh thí điểm của dự án (Hà Giang, Quảng Nam, Trà Vinh và Lâm Đồng), dự án sẽ thử nghiệm chương trình trợ giúp xã hội hợp nhất và được tăng cường thông qua việc tích hợp các chương trình chi trả bằng tiền mặt hiện hành và các chương trình mới cho các hộ gia đình nghèo có trẻ em thành “gói trợ giúp gia đình”, nhằm đảm bảo về lâu dài an sinh thu nhập cho các hộ nghèo.

Bên cạnh đó, cán bộ làm công tác xã hội ở địa phương sẽ được hưởng lợi thông qua việc đơn giản hóa các quy trình và giảm bớt khối lượng công việc có liên quan. Cán bộ quản lý dự án ở cấp tỉnh và cấp trung ương tăng cường được khả năng giám sát thực hiện chương trình và hỗ trợ xây dựng chính sách.

“Việt Nam đã có một hệ thống trợ giúp xã hội chi trả bằng tiền mặt và chi trả bằng hiện vật nhưng hệ thống này chưa đủ hiệu quả để có thể xử lý được các thách thức hiện nay của xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Bởi vậy, dự án được kỳ vọng triển khai nhanh chóng nhằm tạo ra một hệ thống trợ giúp xã hội tốt hơn và đơn giản hơn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững”, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết./.

Dự án Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam được phối hợp thực hiện giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc, Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) và Ngân hàng Thế giới. Trong 62,5 triệu USD tổng mức đầu tư có 2,5 triệu USD là vốn đối ứng trung ương và địa phương, khoản tài trợ 60 triệu USD cho dự án là từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới chuyên cung cấp các khoản vay hỗn hợp cho các nước có thu nhập thấp.

Thiện Trần