Ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Vietcombank Hải Phòng cho biết: Việc ký kết hợp đồng tài trợ Dự án đầu tư xây dựng Cảng Container Vip Greenport thể hiện sự tham gia tích cực của Vietcombank vào quá trình phát triển ngành dịch vụ cảng biển tại Thành phố Hải Phòng; đồng thời khẳng định, Vietcombank Hải Phòng sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng và cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng tiện ích nhất để công ty thực hiện tốt dự án.

Được biết, dự án xây dựng Cảng Container Vip Greenport có tổng mức đầu tư là 1.373 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (năm 2015) có mức đầu tư là 971 tỷ đồng; giai đoạn 2 (năm 2016): mức đầu tư là 402 tỷ đồng. Dự án được đánh giá là phù hợp với quy hoạch ngành, là bước phát triển tất yếu trong giai đoạn cần thiết phải đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống cảng biển để đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế của khu vực./.

Minh Yến