Theo thỏa thuận này, Chính phủ Canada sẽ đóng góp 7,6 triệu USD triển khai dự án phát triển nông nghiệp với mục tiêu nâng cao mức lợi nhuận và sự bền vững cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong 5 năm tới.

Ông Christian Paradis, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Khối Pháp ngữ của Canada cho biết: “Canada hiện đang hỗ trợ nhiều sáng kiến với mục tiêu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho Việt Nam, hỗ trợ người nông dân trong toàn bộ chu trình sản xuất, từ tiếp cận tín dụng, tập huấn kỹ thuật, phổ biến các phương thức sản xuất tiên tiến nhất, tới tiếp cận thị trường và thương mại hóa sản phẩm”.

Hướng đến đối tượng chính là nông dân sản xuất các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như hạt điều, cà phê và gạo, dự án sẽ tập huấn cho nông dân về các mô hình sản xuất, kinh doanh bền vững cũng như nâng cao kỹ năng và công nghệ quản lý sau thu hoạch cho nông dân và tiểu thương.

IFC cũng sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện khung pháp lý về nông nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho xuất khẩu nông sản và mở rộng cơ hội giao thương cho nông dân. IFC sẽ tư vấn cho các ngân hàng thương mại trong nước tăng cường nguồn vốn tín dụng dành cho các DN nông nghiệp, đặc biệt là các nông dân sản xuất nhỏ.

"Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ góp phần giảm nghèo và giúp ngành này tận dụng được lợi thế từ những thỏa thuận tự do thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang đàm phán gia nhập”, ông Simon Andrews, Giám đốc Khu vực của IFC phụ trách Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan cho biết./.

H.C