Vắc-xin

Ảnh TL minh họa.

Tính đến 17h ngày 14/9/2021, có 546.526 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ, tài trợ cho quỹ. Theo đó, tính cả tiền lãi gửi ngân hàng (13,4 tỷ đồng), số dư của Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 là 8.666 tỷ đồng.

Hiện quỹ đã chi 373,3 tỷ đồng, trong đó, chi mua vắc-xin 364,5 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin 8,8 tỷ đồng. Số dư cuối ngày của quỹ hiện còn 8.292,7 tỷ đồng.

Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 tiếp tục nhận tiền tài trợ và ủng hộ cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 7 ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Ngân hàng TMCP Quân đội.

Ngoài các tài khoản trên, các cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ, tài trợ cho quỹ bằng việc nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài 1408 của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Vân Hà