Cụ thể, danh sách HĐQT ABBANK nhiệm kỳ mới 2023 - 2027 đã được thông qua bao gồm ông Đào Mạnh Kháng (hiện là Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Văn Tiền (hiện là Phó Chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Danh Lương (hiện là Thành viên độc lập), ông Trần Bá Vinh và bà Đỗ Thị Nhung (mới được bầu là thành viên độc lập mới theo đề xuất của Ủy ban Nhân sự), ông John Chong Eng Chuan và ông Foong Seong Yew (mới được bầu là Thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông Maybank).

ABBANK ra mắt hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 - 2027
ABBANK ra mắt hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2023 - 2027. Ảnh: CTV

Với việc đề cử 2 nhân sự có vị trí cấp cao tham gia HĐQT ABBANK nhiệm kỳ mới, Maybank mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ ABBANK trong giai đoạn tới. Ông Soon Su Long - Tổng Giám đốc Maybank Việt Nam, nguyên Thành viên HĐQT ABBANK đánh giá cao về triển vọng phát triển mối quan hệ đối tác với ABBANK.

ABBANK cho biết, về chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2023, cổ đông ABBANK đã thông qua kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế lên đến 68% so với năm 2022, dự kiến đạt 2.826 tỷ đồng. Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng kỳ vọng đạt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 136.816 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với 2022; dư nợ tín dụng đạt 97.382 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 2022; huy động từ khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 93.508 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với 2022. Mức tăng trưởng tín dụng sẽ được điều chỉnh theo sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước và nợ xấu trên tổng dư nợ được kiểm soát ở mức dưới 3%.

Chia sẻ về định hướng phát triển của ABBANK tại Đại hội cổ đông, Ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch HĐQT cho biết, nhận được sự chia sẻ và thấu hiểu từ các cổ đông, mặc dù thị trường năm 2023 được dự đoán còn nhiều thách thức, ABBANK vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng có tính bứt phá trên cơ sở những nền tảng đã xây dựng những năm qua, quyết tâm hoàn thành đúng lộ trình phát triển 5 năm 2021-2025.

"Chúng tôi cũng đang khẩn trương thực hiện các bước cuối cùng để phát hành cổ phiếu chia cổ tức 10% từ lợi nhuận sau thuế 2021, nâng vốn điều lệ lên trên 10 nghìn tỷ đồng. Trong những năm tới, ABBANK cũng dự kiến sẽ đưa giá trị vốn chủ sở hữu lên gấp nhiều lần so với mức hiện tại.” - ông Mạnh Kháng khẳng định.