Cụ thể, AGG sẽ chào bán gần 20,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời phát hành thêm gần 8,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tổng giá trị phát hành theo đó tương đương gần 290 tỷ đồng theo mệnh giá.

AGG: Bung hàng gần 30 triệu cổ phần để lấy tiền cho vay và trả nợ
AGG: Bung hàng gần 30 triệu cổ phần để lấy tiền cho vay và trả nợ
Trước đợt phát hành này, Bất động sản An Gia đã có vốn điều lệ là gần 828 tỷ đồng. Theo đó, đợt phát hành nếu được thực hiện thành công theo đúng kế hoạch thì vốn điều lệ của công ty này sẽ tăng lên thành 1.118 tỷ đồng.
TIG thông qua kế hoạch phát hành 30 triệu cổ phiếu để huy động vốn TSC sắp phát hành gần 500 tỷ đồng cổ phiếu, dành 100 tỷ đồng để trả nợ CII vay 500 tỷ trái phiếu không bảo đảm, quá nửa dùng để trả nợ

Mục đích của đợt phát hành này của AGG nhằm cấp khoản vay cho Công ty TNHH Western City để tiếp tục triển khai dự án tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh và bổ sung vốn lưu động nhằm thanh toán nợ vay ngân hàng.

Vừa qua, hội đồng quản trị cũng vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng dự án bất động sản có quy mô khoảng 3 ha tại huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị AGG, thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung nhận chuyển nhượng dự án trên.

Về tình hình tài chính, AGG có quy mô vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/9/2021 là 2.454 tỷ đồng. Nợ phải trả cùng thời điểm có giá trị là 9.376 tỷ đồng, theo đó lớn gấp hơn 3,8 lần vốn chủ sở hữu.

Về kinh doanh, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của AGG đạt 687 tỷ đồng, tăng mạnh 828% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy doanh thu tăng mạnh, nhưng lợi nhuận sau thuế cũng tăng không đáng kể so với cùng kỳ, cụ thể đạt khoảng 200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2021, trong khi cùng kỳ năm ngoái cũng đạt hơn 195 tỷ đồng.

Lý do chính khiến doanh thu tăng mạnh, nhưng lợi nhuận tăng không đáng kể do chi phí tài chính và chi phí bán hàng trong giai đoạn 9 tháng 2021 tăng rất mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, chi phí tài chính 9 tháng đầu năm 2021 đạt 211 tỷ đồng, tăng 493% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng đạt 90 tỷ đồng, tăng 765% so với cùng kỳ.