Theo đó, công ty dự kiến chào bán 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền dự kiến thu được là 300 tỷ đồng. Trong đó, công ty dự kiến dùng 219,1 tỷ đồng đầu tư dự án khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua và 80,9 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, ngày 1/9/2021, công ty đã phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá bán là 10.500 đồng/cổ phiếu, đạt 100% kế hoạch và huy động được 315 tỷ đồng.

Tổng số tiền thu được là 315 tỷ đồng sẽ được phân bổ 281 tỷ đồng đầu tư xây dựng biệt thự khu Wyndham và 34 tỷ đồng sẽ dùng đầu tư thi công san nền khu phân lô bán đất nền của dự án Vườn Vua.

6 tháng đầu năm 2021, TIG ghi nhận doanh thu đạt 429,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 64,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 254,3% và 146,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 6,7% lên 22,6%.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 650 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 237 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,1% và 123% so với thực hiện trong năm 2020. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 15%. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 81,1 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành được 34,2% kế hoạch lợi nhuận năm./.

Hồng Quyên