ông-phạm-đức-ấn.jpg

Ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2021.

Với mục tiêu giữ vững vị trí ngân hàng thương mại bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đảm bảo thực hiện tốt vai trò chủ lực cung cấp sản phẩm dịch vụ (SPDV), tiện ích ngân hàng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nhất là khu vực tam nông, đa dạng hiện đại, chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ số theo hướng lấy khách hàng làm trung tâm, Agribank vừa tổ chức Hội nghị phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 175 điểm cầu trên toàn hệ thống Agribank.

Đại diện Agribank cho biết, phát triển SPDV là nội dung và nhiệm vụ quan trọng luôn được Agribank quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là trong giai đoạn bùng nổ cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã tạo nhiều cơ hội nhưng cũng đặt không ít thách thức đến với ngành Ngân hàng, trong đó có Agribank.

Thông tin từ Agribank cho biết, giai đoạn 2016 - 2020 vừa qua, trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung, kinh tế Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức đã tác động trực tiếp đến hoạt động dịch vụ ngân hàng, công tác phát triển SPDV toàn hệ thống đã đạt được toàn diện các chỉ tiêu.

Thu dịch vụ năm 2020 toàn hệ thống đạt 7.109 tỷ đồng, vượt 14,7% so với mục tiêu tại Đề án chiến lược phát triển SPDV giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ thu ròng đạt trên 12,39%, thu dịch vụ đã trở thành nguồn thu ổn định, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu thu nhập của chi nhánh và hệ thống.

Agribank.jpg
Chi nhánh Agribank phát biểu tham luận tại hội nghị.

Toàn hệ thống Agribank đã hoàn thành các mục tiêu đề ra về phát triển sản phẩm dịch vụ trong giai đoạn 2016 - 2020 (tăng trưởng thu dịch vụ từ 15% mục tiêu đến 2020 đạt 6.200 tỷ đồng, tỷ lệ thu ròng dịch vụ/tổng thu nhập ròng dịch vụ/tổng thu nhập ròng 12%), nhiệm vụ cụ thể về thị trường, khách hàng, sản phẩm, kênh phân phối... Uy tín, thương hiệu Agribank được cải thiện, các tổ chức xếp hạng uy tín quốc tế đánh giá cao, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển giai đoạn tới.

Để đạt được những kết quả cao, ổn định và an toàn trên, Ban lãnh đạo Agribank ghi nhận và đánh giá cao sự chuyển biến, nhận thức, cố gắng nỗ lực từ các ban, trung tâm tại trụ sở chính đến tính lan tỏa, phấn đấu, thi đua, quyết liệt trong thực thi các chỉ tiêu, kế hoạch tại các chi nhánh trong toàn hệ thống. Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, các đơn vị trụ sở chính đã thảo luận rất cụ thể, toàn diện về phát triển SPDV, phân tích và tiếp thu các ý kiến, sáng kiến, kiến nghị từ các chi nhánh, đơn vị, qua đó thẳng thắn đánh giá và nhìn nhận công tác phát triển sản phẩm dịch vụ còn nhiều điểm nghẽn, hạn chế, thiếu tính liên kết và đồng bộ.

Trong khuôn khổ hội nghị phát triển sản phẩm dịch vụ năm 2021, các chi nhánh chủ động phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận thẳng thắn các nội dung hội nghị, “hiến kế” đề xuất những ý tưởng mang tính đột phá, đổi mới, sáng tạo để hoàn thiện công tác phát triển SPDV nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất. Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu, tất cả những ý kiến thảo luận của chi nhánh, trụ sở chính sẽ ghi nhận, nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý, động lực chuyển biến mạnh mẽ, hoạt động SPDV Agribank phát triển, ổn định, vững mạnh, đóng góp lớn đối với tài chính toàn ngành, đóng góp tích cực vào chiến lược tài chính toàn diện của Chính phủ, đẩy mạnh chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank ghi nhận các ý kiến phát biểu của các đơn vị trong toàn hệ thống, đồng thời khẳng định đối với công tác phát triển sản phẩm dịch vụ Agribank cần tiếp tục mục tiêu giữ vững vị trí là ngân hàng thương mại bán lẻ hàng đầu Việt Nam, thực hiện tốt vai trò chủ lực trong cung ứng SPDV, tiện ích ngân hàng đối với thị trường nông nghiệp nông thôn.

Đồng thời, không ngừng cải tiến, phát triển đa dang sản phẩm dịch vụ, các kênh phân phối đặc biệt là các SPDV, kênh phân phối dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, ứng dụng số, kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ, chính sách chăm sóc, hỗ trợ khách hàng, gắn với mục tiêu khách hàng là trọng tâm, từ đó góp phần tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng thu nhập; đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ năm bình quân từ 15-17%, đến năm 2025, tỷ lệ thu ròng dịch vụ trong tổng thu nhập đạt trên 15-16%.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ông Phạm Đức Ấn yêu cầu và đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm, tập trung nguồn lực, nỗ lực không ngừng từ hội đồng thành viên, ban điều hành, các ban, trung tâm tại trụ sở chính đến từng chi nhánh, mỗi cán bộ nhân viên để thực hiện tốt công tác phát triển sản phẩm dịch vụ./.

Văn Tuấn