Bà Rịa – Vũng Tàu: Nhà đầu tư liên doanh không được ký hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê bất động sản

Nghiêm cấm chủ đầu tư, nhà đầu tư bất động sản huy động, chiếm dụng vốn trái phép trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Kỳ Phương

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian qua, trên địa bàn có hiện tượng một số chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án kinh doanh bất động sản chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, gây khó khăn trong công tác quản lý, tiềm ẩn những nguy cơ, rủi ro ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư thứ cấp, khách hàng, người dân.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, nhà đầu tư dự án kinh doanh bất động sản phải nghiêm túc thực hiện các nội dung. Cụ thể:

Thứ nhất, nhà đầu tư cần thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án; hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định trước khi khởi công xây dựng công trình; thực hiện đầu tư xây dựng dự án đúng với tính chất, quy mô… được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật… theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó;

Thứ hai, các doanh nghiệp công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở ban quản lý dự án, tại sàn giao dịch bất động sản các thông tin về doanh nghiệp, bất động sản đang đưa vào kinh doanh theo quy định.

Thứ ba, không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản; chỉ được phép tổ chức huy động vốn, mở bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai khi đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định; trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính.

Thứ tư, thực hiện việc bảo lãnh huy động vốn, thanh toán trong mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định; nghiêm cấm chủ đầu tư, nhà đầu tư huy động, chiếm dụng vốn trái phép, sử dụng vốn huy động không đúng mục đích theo cam kết; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, hoàn thành các thủ tục đầu tư, giấy phép xây dựng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng dự án theo tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; khi đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh theo quy định, kịp thời báo cáo gửi đến sở xây dựng để theo dõi, quản lý.

Cuối cùng, Sở Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các chủ đầu tư, nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm theo quy định báo cáo tiến độ và kết quả triển khai thực hiện dự án bằng văn bản về Sở Xây dựng.