Ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bắc Giang cho biết, bám sát chủ trương về chuyển đổi số, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) và Đề án của KBNN về phát triển TTKDTM trong hệ thống KBNN đến năm 2025, KBNN Bắc Giang đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án TTKDTM tại đơn vị.

Bắc Giang: Không còn giao dịch bằng tiền mặt tại kho bạc
KBNN Bắc Giang thực hiện ủy nhiệm thu và ủy nhiệm chi với Vietinbank - chi nhánh Bắc Giang giúp khách hàng thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Ảnh: H.T

Theo đó, KBNN Bắc Giang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn để thiết lập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước (NSNN) trong TTKDTM, cũng như giao dịch bằng tiền mặt tại các NHTM đối với thu chi NSNN và các giao dịch thanh toán khác…

Bắc Giang: Không còn giao dịch bằng tiền mặt tại kho bạc
Công chức KBNN Bắc Giang đang thực hiện kiểm soát chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Nhờ quyết liệt chỉ đạo và làm tốt công tác tuyên truyền, khối lượng tiền mặt tại trụ sở KBNN Bắc Giang đã giảm nhiều so với năm 2021 (hơn 10 tháng năm 2022 giảm được 82% lượng tiền mặt, tương đương giảm 681 tỷ đồng). Số thu NSNN bằng tiền mặt tại các đơn vị KBNN trực thuộc KBNN Bắc Giang là 28 tỷ đồng, giảm 103 tỷ đồng so với năm 2021. Đáng chú ý, cho đến thời điểm này, tại KBNN Bắc Giang và một số KBNN huyện trực thuộc đã không còn giao dịch tiền mặt.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết, bằng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống KBNN nói chung và KBNN Bắc Giang nói riêng đã giúp cho đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, người dân, doanh nghiệp giảm bớt thời gian đến giao dịch tại KBNN.

Đồng thời, việc thực hiện TTKDTM đã giúp giảm các chi phí lao động liên quan đến quy trình quản lý, xử lý tiền mặt; tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi, phân công lại lao động và tăng cường hơn nữa công tác cải cách hành chính.

Đây chính là bước khởi đầu để KBNN Bắc Giang sớm hoàn thành kho bạc số với mục tiêu “3 không” theo đúng nội dung Chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến 2030 đặt ra là: Không tiền mặt, không khách hàng giao dịch trực tiếp, không chứng từ giấy. Đồng thời, TTKDTM cũng giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo điều kiện để thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.